Odd Brochmann – professoren begikk også billedbøker

 

Om mesteparten av Lærdals barnebøker satset på å sette barnas egen fantasi i sving, bidro arkitekt, professor, tegner, skribent og stilhistoriker Odd Brochmann med to lekre og samtidig lærerike utgaver, billedboken 'Nonnene på Jomfruland' og, med et ordspill, 'Alle tiders malebok, Drakt parade for gutter og piker'. Søskenparet Zinken Hopp og Odd Brochmann delte en sjelden evne til å la barna gå inn i tidligere tider og leve med. Sammen utga de 'Et eventyr om Norge' i to bind, i 1943-44, hvor livene, gledene og sorgene til oppdiktede søskenpar, til ulike tider, åpnet for at leserne kunne dikte seg selv inn i alt fra jernalder til nesten vår egen tid.

Maleboken 'Drakt parade for gutter og piker' viser hvordan barn og voksne har kledd seg gjennom tidene, fra steinalder via vikingtid og renessanse til barnets egen tid. Identifisering og innlevelse får en ekstra vri i avslutningen til draktparaden: tegningen av en gutt som leker med et lekefly ute på marka leverer stafettpinnen over til leseren med en enkel billedtekst, 'Og du vet selv best hvordan han bør være'. I sin 2012-bok om norske malebøker leker Einar Økland med tanken at selv om hun ikke er nevnt, kan Zinken Hopp, som var spesialist også i drakthistorie, ha bidradd med teksten.

Brochmann, som bidro til å bevisstgjøre med sine bøker om 'stygt og pent', åpnet for barnas innlevelse i alt fra religions- og kulturhistorie til geologi, biologi, zoologi, sjøfart og fyrvesen i 'Nonnene på Jomfruland'. Åpningen forener sted og eventyr: 'Ingen steder kommer våren så tidlig som på Jomfruland, og ingen steder er vårblomstene så store og fargerike som der.' Nonnene – jomfruene – fant aldri ut hvordan de kunne hindre skrekkelige skipsforlis når det stormet som verst mot øya. Først da Karl Johan var konge, forsto folk at fyrtårn var løsningen.