Jakob Sjøthun – tegnelæreren og pedagogen

I maleboken På tur med blyant og farger kan vi fargelegge bilder fra teltturen til to gutter. Vi følger dem fra turen planlegges til de legger i vei fra by til land, og videre er vi med på alt de opplever i naturen: Bading, hyggestund om kvelden, møter med bønder og fottur i fjellet.

Maleboken inneholder et læringsaspekt. Mens turbildene fargelegges, lærer vi å planlegge og gjennomføre en tur. Pedagogikken er tydelig fra første side; på et bord ligger alle tingene den ene av guttene skal ha med seg. På forhånd har han laget en utstyrsliste med nødvendige saker som trengs på telttur. I et av bildene fra turen, ser vi at guttene har funnet et kjølig sted å oppbevare maten sin. Og i en annen tegning hjelper de til med arbeid på en gård.

I sum er denne maleboken en idealistisk illustrasjon. To sunne bygutter i ren norsk natur, danner et nasjonalromantisk inntrykk av at «by og land går hand i hand». Etterkrigstidens bilde av et samlet, velfungerende samfunn gjennomsyrer boken. Det samme gjør signaturen til han som har laget tegningene: Jakob Sjøthun (1905—1989). Her er det læreren og pedagogen som skinner gjennom!

På tur med blyant og farger er en av Lærdals tidligste malebøker. Jakob Sjøthun tegnet bare denne ene maleboken for Lærdal, men han har også laget en rekke små eventyrbøker, bokillustrasjoner, julekort og mapper med praktiske arbeidstegninger for barn. I Stavanger var han godt kjent og høyt respektert gjennom sitt femti års virke som tegnelærer – på Stavanger katedralskole (Kongsgård), Husflidskolen, Hetland gymnas og St. Svithun skole.

Tekst av Inger M. L. Gudmundson, Stavanger skolemuseum/MUST

Kilder

Fridtjof Voss, Stavanger Katedralskole Til 1936: Stavanger offentlige høiere almenskole 1917—1962 En kort historikk ved rektor, Dreyer Aksjeselskap 1963

Einar Økland, Norske malebøker: Læremiddel, kunstformidling, tidtrøyte og lokkemiddel, Det Norske Samlaget 2012