Henry Imsland – umiskjennelig glimt i øyet

 

Sommerserien som Henry Imsland (1900-1981) laget i Stavanger Aftenblad i sine eldre år, peker direkte på et bånd til Åsmund Lærdal og vekten han la på barneglede: 'Se deg om i glede' var tittel på disse tegningene. Gleden var også et valg for mannen som ble stokk døv da han var ni år gammel. Trass i sitt handicap gikk han på håndverk- og kunstindustriskolen i Kristiania, og klarte å bli representert på Høstutstillingen som nittenåring. Fra 1921 til sin død var Imsland knyttet til Aftenbladet, fremfor alt gjennom politiske karikaturtegninger og hans daglige lune – og treffsikre – 'Folk e' løgne'. Narvesenprisen han fikk i 1958, for fremragende journalistikk, ble fulgt av Siddisprisen i 1976.

Åsmund Lærdal engasjerte Imsland til å tegne en serie postkort, og illustrere flere muntre bøker for voksne. I 1945 fikk barna sin 'Muntre malere', 16 sider situasjonskomikk, gjerne med kjekkaser og rakkerunger. Ansiktene er store og runde, og figurene kan både tabbe seg ut og le av andres ugreie.