Barneglede 

«Gode leker er vitaminer for barn»
Åsmund S. Lærdal

Bedriften laget leketøy i papp, tre og plast fra 1941 til 1978. Anne-dukkene og Tomtebilene i mykplast ble bestselgere verden over. Barneglede var Åsmund Lærdals motto.

Åsmund Lærdal hadde stadig ideer til nye produkter. Flere av trykksakene for barn i forlagsperioden kan regnes som leketøy. En billedbok kunne bygges om til hus, en annen bok var utformet som en bil med hjul eller som en klokke med visere. Det ble også laget puslespill, klosser i papp, adventskalendere med lekefigurer og aktivitetsbøker. Da bedriften etter tre år i forlagsbransjen utvidet produksjonen med leketøy, var veien kort. «Det gjaldt bare å finne leketøy tilpasset den produksjonen vi allerede hadde i gang», skriver Henning Kleven, som tidlig ble ansatt i bedriften.

Produksjonen under annen verdenskrig foregikk til dels ved hjelp av selvlagd utstyr, men for trelekene fantes det maskiner. Da bedriften gikk over til å produsere leketøy i plast måtte det derimot tenkes nytt. Maskiner fra andre bransjer ble skaffet og bygget om. Til dukkeproduksjonen ble eltemaskin fra bakeri tatt i bruk, et rotasjonsaggregat bygget ved hjelp av sykkelkranser og sykkelkjeder og en skomakersymaskin brukt til å sy på dukkehåret.

Når ble leketøyet laget?

Dukkeproduksjonen avsluttet på 1960-tallet. Det er tidligere antatt at den tok slutt i 1965. Thomas Bjelland som startet i fabrikken i juni 1967 husker den siste forsendelsen av dukker dette året. Dette kan ha vært en spesialbestilling. Vi har allikevel, på bakgrunn av dette, valgt å tidfeste dukkeproduksjonen til 1967.

Det er tidligere antatt at den første Tomtebilene ble solgt i 1960. Det er imidlertid funnet en annonse fra januar 1959 (Kvisgaard og Otlo). På bakgrunn av dette har vi tidfestet Tomtebilproduksjonen fra 1959.

 

Oversikt over hvilke perioder leketøyet ble laget i:

Trykksaker for barn: 1941 – 1975

Treleker: 1943-1954

Leketøy i mykplast: 1950-1978

Anne-dukker: 1953-1967

Tomtebiler: 1959-1978 

 

Skrevet av Hege Stormark, Norsk barnemuseum og Stavanger skolemuseum/MUST 

 

Kilder:
Kleven, Henning, upublisert manus om Lærdals historie, 1989
Tjomsland, Nina, Hjertet i arbeidet. Lærdals første 50 år, 1990
Samtale med Thomas Bjelland og Johan Gramstad 2. september 2013
Kvisgaard og Otlo, Det var en gang en tresko. Lekene om Åsmund S. lærdal, 2013