Bøker for voksne

Det første forlaget ga ut var en bok for voksne; Kjøpmannshåndboka. Senere kom Husmorens leksikon i to bind og en bok om barneoppdragelse med tittelen «Sunn oppdragelse lykkelige barn». Forlaget ble etablert like før krigsutbruddet i Norge, og flere bøker og blader handlet om krigsårene. I 1943 kom «Krigsatlas» og rett etter krigen kom boken «Okkupasjonshumor». Antallet titler for voksne som ble gitt ut var beskjedent i forhold til det mangfoldet av bøker og andre trykksaker som Lærdal laget for barn.

 

 

Skrevet av Hege Stormark, Norsk barnemuseum/Stavanger skolemuseum, MUST

 

Kilder:

Kleven, Henning. Upublisert manuskript om Lærdals historie, 1989.

Miniatyrbilde av Sunn oppdragelse - Lykkelige barn
Miniatyrbilde av Kjøpmans håndbok
Miniatyrbilde av En glad bok
Miniatyrbilde av Husmorens leksikon
Miniatyrbilde av Okkuapasjons-humor
Miniatyrbilde av Krigsatlas - med dagbok over krigens begivenheter