Boka kostet 3.85. Fra en katalog fra 1954 står det: " Kattepusen på forsiden har tekstilbelegg og bevegelige plastikkøyne. Småbarn er alltid sterkt opptatt av hva dyra sier, og her får de utviklet sine interesser på en fornøyelig måte". 

Finnes i utstillingen

Skrevet av: Torvald Tu
Illustrert av: Christian Kittilsen