Frank Wathne – Stavangers egen, allsidige kunstner

Wathne var ikke bare kunstner selv; han kunne også sette barna i sving. Han var en stilsikker illustratør, og hans enkle former og rette linjer virker lette og delikate. Teknikken har en god del felles med Thorbjørn Egner. I likhet med Egner kunne både Wathne, Kittilsen og Henry Imsland tydeliggjøre figurene sine med nesten Matisse-aktig omriss.

Slike klare streker bidrar til å forenkle formene og oppmuntre barna til å sette i sving med saks, lim og farger – og egen skaperglede. Wathnes 'Farge Bok med puslespill og brettspill' er et typisk eksempel på slik tilnærming.

Frank Wathne (1902-1991) var ennå i tenårene da han gikk på malerskole samtidig som han arbeidet for Dreyers litografiske anstalt. Senere studerte han med Gustav Vigelands bror Emanuel i Oslo, og fulgte opp med studieopphold i Dresden og flere ganger i Paris. Han markerte seg både som kunstmaler, tegner, og glasskunstner. Sønnen Hugo er en kjent billedhugger.