240 ulike titler innenfor genrene billed- og barnebøker og male- og tegnebøker og ble utgitt i perioden fra 1941 til 1975 med et opplag på 4. 503.402 eksemplarer. Det går ikke fram om disse tallene også inkluderer andre hefter og bøker laget for for barn.

 

Skrevet av Hege Stormark, Norsk barnemuseum/Stavanger skolemuseum

 

Kilder:

Kleven, Henning. Upublisert manuskript om Lærdals historie, 1989.